Bilgi Güvenliği ve Kriptografi

Bilgi transferinin dijital araçlar yardımıyla yapıldığı günümüzde, güvenlik, tüm kurum ve işletmelerin odak noktası haline geldi. Siber saldırı ve siber suçlara karşı kurumların ve kişilerin gizlilik hakkını ve kişisel güvenliğini korumak için bilgilerin şifrelenmesi, bilgisayarlarda depolanan bilgilerin korunmasında, siber saldırılara karşı bilginin güvenliğinin sağlanmasında ve güvenli bir biçimde aktarılmasında kullanılan en temel yöntemlerden biridir.

Güvenlik açığından faydalanarak sisteme yapılan bir siber saldırıkarşısında önemli bilgilerin korunması, kriptografi bilimi sayesinde mümkün olmaktadır. Şifreleme, bilgisayar ve ağ kaynaklarını koruyan bir güvenlik yöntemidir. Ağ ve bilgisayar sistemini ve gizli bilgileri siber saldırılara karşı güvence altına alır. Günümüzde şifrelemenin gelişimi sayesinde bilgisayar ve ağ güvenliğini sağlamak, bilgiyi korumak ve siber saldırı tehditlerine karşı sistemleri güvenceye almak çok daha kolay hale gelmiştir.

Kriptografi Nedir?

Kriptografi, mikro noktalar, görsel ve sözcük birleşimleri veya farklı yöntemlerle şifreli metinler kullanılarak bilgiyi gizleme tekniğidir. Şifreli metinler daha sonra deşifre edilerek şifresiz metin haline dönüştürülür.

Kriptografinin Amaçları

Günümüzde modern şifrelemenin 5 temel amacı vardır.

1. Gizlilik: Bilgisi olmayan hiç kimse gönderici ve alıcı arasındaki bilgiyi anlayamaz.

2. Bütünlük: Mesaj bir kez gönderildiğinde geri alınamaz. Bilginin bölünme olasılığı yoktur.

3. Orijinallik: Şifrelemede bilgi ve bilginin kaynağı özgündür. Göndericinin ve alıcının her ikisi de bilginin kaynağını tanımlayabilir.

4. Geri dönüşümsüzlük: Alıcının, daha sonraki aşamalarda mesajı geri yollaması veya inkâr etmesi mümkün değildir.

5. Erişim Denetimi: Sadece yetkisi olan kişiler gizli bilgilere ulaşabilir.

Kriptografi Biçimleri

1. Simetrik kriptografi: Gizli anahtarlı şifreleme olarak da bilinen şifrelemenin bu türünde, gönderici ve alıcı aynı gizli anahtara sahiptir. Göndericinin ve alıcının elinde aynı şifreli kod ve bu kodun deşifresi bulunur. Sınırlı sayıda insanlarla kurulan iletişimde en pratik ve en kullanışlı tekniktir.

2. Asimetrik kriptografi: Açık anahtarlı şifreleme olarak da bilinir. Bilgiyi şifreleme ve deşifre etmek için farklı anahtarlar kullanılır. Genellikle, dijital imza algoritmasında kullanılır.

3. Parçalanmış ileti: Bilgiyi şifrelemek için karmaşık fonksiyonların kullanıldığı bu şifreleme biçimi, tek yönlü ileti olarak da bilinir.

Bir Cevap Yazın